Archiwalny BIP Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czerwin
logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czerwin
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Aktualności
 O GMINIE CZERWIN
minus O gminie Czerwin
minus Sześć wieków Czerwina
minus Legendy
minus Gmina Czerwin w obiektywie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
plus Podstawy prawne działania samorządu
plus RADA GMINY
minus Wójt Gminy
 URZĄD GMINY CZERWIN
minus Dane teleadresowe
plus Kierownictwo Urzędu Gminy
minus Struktura organizacyjna Urzędu
minus Udostępnianie informacji publicznej
minus Przetwarzanie danych osobowych
 PROGRAMY I STRATEGIE
plus Programy i strategie
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE
minus Placówki Oświatowe
minus Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Gminna Biblioteka Publiczna
minus Zakład Gospodarki Komunalnej
minus Sołectwa
minus Żłobek Gminny w Czerwinie
minus Dzienny Dom "Senior +"
 FINANSE
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Pozostałe dokumenty
plus Sprawozdawczość
 PORADNIK INTERESANTA
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Rolnictwo
plus Gospodarka odpadami, działalność gospodarczai i ochrona środowiska
minus Kwalifikacja wojskowa 2016
minus Rejestr Instytucji Kultury
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
minus 2016
minus 2017
minus 2018
minus 2019
 PROTOKOŁY Z SESJI
minus 2011
minus 2012
minus 2013
minus 2014
minus 2015
minus 2016
minus 2017
minus 2018
minus 2019
 Wybory
plus 2014
plus 2015
minus 2018
minus 2019
 INNE USŁUGI
minus Adresy
minus Adresy stron internetowych
minus Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich
minus Wykaz numerów alarmowych
 DZIENNIKI URZĘDOWE WYDAWANE PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW
minus Dzienniki Urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2011
      plus2012
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

AKTUALNOŚCI
   Aktualności

O GMINIE CZERWIN
   O gminie Czerwin
   Sześć wieków Czerwina
   Legendy
   Gmina Czerwin w obiektywie

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
   Elektroniczna skrzynka podawcza

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
   Podstawy prawne działania samorządu
      Statut Gminy
   RADA GMINY
      Skład Rady Gminy
      Komisje Rady Gminy
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Rozwoju Gospodarczego
         Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
         Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
   Wójt Gminy

URZĄD GMINY CZERWIN
   Dane teleadresowe
   Kierownictwo Urzędu Gminy
      Wójt Gminy
      Sekretarz Gminy
      Skarbnik Gminy
   Struktura organizacyjna Urzędu
   Udostępnianie informacji publicznej
   Przetwarzanie danych osobowych

PROGRAMY I STRATEGIE
   Programy i strategie
      Archiwalne

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE
   Placówki Oświatowe
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   Gminna Biblioteka Publiczna
   Zakład Gospodarki Komunalnej
   Sołectwa
   Żłobek Gminny w Czerwinie
   Dzienny Dom "Senior +"

FINANSE
   Budżet
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
   Podatki i opłaty lokalne
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
         Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową
      2017
      2018
   Pozostałe dokumenty
   Sprawozdawczość
      2010
         III kwartał
         IV kwartał
      2011
         IV kwartał
      2012
         Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
         I kwartał
         III kwartał
         IV kwartał
      2013
         Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
         I kwartał
         II kwartał
         IV kwartał
      2014
         II kwartał
         III kwartał
         IV kwartał
         Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      2016
      2017

PORADNIK INTERESANTA
   Urząd Stanu Cywilnego
      Wydanie/wymiana dowodu osobistego
   Podatki i opłaty lokalne
      Wnoski do pobrania
   Rolnictwo
      2016
         Ujemne skutki przezimowania
   Gospodarka odpadami, działalność gospodarczai i ochrona środowiska
      Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu
      Odpady komunalne
         Informacje archiwalne
         Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwin
      Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
         Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwi
   Kwalifikacja wojskowa 2016
   Rejestr Instytucji Kultury

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   2009
      Rada Gminy
      Kierownictwo Urzędu
      Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych
   2010
      Rada Gminy
      Kierownictwo Urzędu
      Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych
      Oświadczenia na początek kadencji
         Rada Gminy
         Wójt Gminy
      Oświadczenia na koniec kadencji
         Rada Gminy
         Wójt Gminy
   2011
      Rada Gminy
      Kierownictwo Urzędu
      Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych
   2012
      Rada Gminy
      Kierownictwo Urzędu
      Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych
   2013
      Rada Gminy
      Kierownictwo Urzędu
      Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych
   2014
      Oświadczenia na koniec kadencji
         Oświadczenie na koniec kadencji
      Oświadczenia na początek kadencji
      Rada Gminy
      Kierownictwo Urzędu
      Kierownicy Jadnostek Organizacyjnych
   2015
      Oświadczenie na koniec kadencji
      Oświadczenie na początek kadencji
      Rada Gminy
      Kierownictwo Urzędu
      Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
   2016
   2017
   2018
   2019

PROTOKOŁY Z SESJI
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019

Wybory
   2014
      Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
      Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
   2015
      Wybory na Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
      Ogólnokrajowe referendum zarządzone na 6 września 2015 roku
      Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 roku
   2018
   2019

INNE USŁUGI
   Adresy
   Adresy stron internetowych
   Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich
   Wykaz numerów alarmowych

DZIENNIKI URZĘDOWE WYDAWANE PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW
   Dzienniki Urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
corner   corner
Archiwalny BIP