Archiwalny BIP Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czerwin
logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czerwin
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Aktualności
 O GMINIE CZERWIN
minus O gminie Czerwin
minus Sześć wieków Czerwina
minus Legendy
minus Gmina Czerwin w obiektywie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
plus Podstawy prawne działania samorządu
plus RADA GMINY
minus Wójt Gminy
 URZĄD GMINY CZERWIN
minus Dane teleadresowe
plus Kierownictwo Urzędu Gminy
minus Struktura organizacyjna Urzędu
minus Udostępnianie informacji publicznej
minus Przetwarzanie danych osobowych
 PROGRAMY I STRATEGIE
plus Programy i strategie
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE
minus Placówki Oświatowe
minus Ośrodek Pomocy Społecznej
minus Gminna Biblioteka Publiczna
minus Zakład Gospodarki Komunalnej
minus Sołectwa
minus Żłobek Gminny w Czerwinie
minus Dzienny Dom "Senior +"
 FINANSE
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Pozostałe dokumenty
plus Sprawozdawczość
 PORADNIK INTERESANTA
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Rolnictwo
plus Gospodarka odpadami, działalność gospodarczai i ochrona środowiska
minus Kwalifikacja wojskowa 2016
minus Rejestr Instytucji Kultury
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
minus 2016
minus 2017
minus 2018
minus 2019
 PROTOKOŁY Z SESJI
minus 2011
minus 2012
minus 2013
minus 2014
minus 2015
minus 2016
minus 2017
minus 2018
minus 2019
 Wybory
plus 2014
plus 2015
minus 2018
minus 2019
 INNE USŁUGI
minus Adresy
minus Adresy stron internetowych
minus Infolinia Rzecznika Praw obywatelskich
minus Wykaz numerów alarmowych
 DZIENNIKI URZĘDOWE WYDAWANE PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW
minus Dzienniki Urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD GMINY CZERWIN > Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna obowiązująca w Urzędzie Gminy Czerwin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Czerwin reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą, przy Plac Tysiąclecia 1 w Czerwinie 07-407, e-mail: gmina@czerwin.pl, tel. (29) 761 45 67, (29) 761 45 85, (29) 761 45 92.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Radosław Pęksa, e-mail: iod@czerwin.pl, tel. (29) 761 45 67 wew. 44
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna monitoring

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Czerwin reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą, przy Plac Tysiąclecia 1 w Czerwinie 07-407, e-mail: gmina@czerwin.pl, tel. (29) 761 45 67, (29) 761 45 85, (29) 761 45 92.
 2. W Urzędzie Gminy Czerwin powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pan Radosław Pęksa z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@czerwin.pl
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000).
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane są w nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora
 9. Państwa dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Wójt Gminy Czerwin
Grzegorz Długokęcki

Ilość odwiedzin: 389
Nazwa dokumentu: Przetwarzanie danych osobowych
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Czerwin
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Pęksa
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Pęksa
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Pęksa
Data wytworzenia informacji: 2019-02-21 11:07:45
Data udostępnienia informacji: 2019-02-21 11:07:45
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-21 11:08:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner
Archiwalny BIP